Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức, góp...


KẾ HOẠCH XET GĐVH 2023 ,(xem tại...


Liêm Thủy,4/10/2023 Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời,Vừa qua ngày 02/10/2023, Ủy ban nhân dân xã Liêm Thủy phối hợp với trường trung học và trung học cơ sở xã Liêm Thủy đã long trọng tổ chức...


KẾ HOẠCH RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2023  xem tại...


tuyen truyen to chuc cho dem XEM TẠI...


CV hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 xem tại...


KH ĐIỀU TRA TNBQ CỦA XÃ LT 2023  xem tại...


Bài tuyên truyền về chuyển đổi số, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số Hiện nay, cả thế giới đã bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nòng cốt là sự đột phá của công...


Liêm Thủy, 30/8/2023: Vừa qua ngày 28/8/2023, Đảng bộ xã Liêm Thủy đã long trọng tổ chức Lễ công bố phát hành cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Liêm Thủy giai đoạn 1952- 2020, dự buổi Lễ có các đồng...


Ngày 23/8/2023; Thực hiện Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND huyện Na Rì và thông báo số 33/TB-UBND ngày 22/8/2023 của ủy ban nhân dân xã Liêm Thủy về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu...