Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức, góp...


KẾ HOẠCH XET GĐVH 2023 ,(xem tại...


KẾ HOẠCH RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2023  xem tại...


tuyen truyen to chuc cho dem XEM TẠI...


CV hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 xem tại...


Bài tuyên truyền về chuyển đổi số, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số Hiện nay, cả thế giới đã bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nòng cốt là sự đột phá của công...


Liêm Thủy, 30/8/2023: Vừa qua ngày 28/8/2023, Đảng bộ xã Liêm Thủy đã long trọng tổ chức Lễ công bố phát hành cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Liêm Thủy giai đoạn 1952- 2020, dự buổi Lễ có các đồng...


Ngày 23/8/2023; Thực hiện Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND huyện Na Rì và thông báo số 33/TB-UBND ngày 22/8/2023 của ủy ban nhân dân xã Liêm Thủy về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu...


Ngày 17 Tháng 8 năm 2023 Chiều ngày 17/8/2023, Ủy ban nhân dân xã Liêm Thủy tổ chức hội nghị “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Dự hội nghị có các đồng chí, Lô Văn Nghiên – HUV, Bí...


KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số xã Liêm Thủy năm 2023 I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Căn cứ Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của UBND huyện Na Rì về việc...