Tin ngắn. Thực hiên kế hoạch số 258/  ngày 15 tháng 11 năm 2023 của ủy ban nhân dân huyện Na Rì về việc tuyên truyền đưa Thông tin về cơ sở Tối mùng 5 tháng 12 năm 2023 đội tuyên truyền lưu động của...


Liêm Thủy,4/10/2023 Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời,Vừa qua ngày 02/10/2023, Ủy ban nhân dân xã Liêm Thủy phối hợp với trường trung học và trung học cơ sở xã Liêm Thủy đã long trọng tổ chức...


KH ĐIỀU TRA TNBQ CỦA XÃ LT 2023  xem tại...