Liêm Thủy,4/10/2023 Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời,Vừa qua ngày 02/10/2023, Ủy ban nhân dân xã Liêm Thủy phối hợp với trường trung học và trung học cơ sở xã Liêm Thủy đã long trọng tổ chức...


KH ĐIỀU TRA TNBQ CỦA XÃ LT 2023  xem tại...